Dominanta mesta plná moderných bytov

Centrum Považskej Bystrice si zaslúži modernú dominantu. Tá by však nemala byť iba krásna, ale ja funkčná. Pripravili sme projekt Diamon Residence, ktorý v sebe optimálne skĺbil moderný štýl, nové materiály aj požiadavky na kvalitné a dostupné bývanie pre každého.

O projekte Diamon Residence

Urbanistické riešenie nadväzuje na súčasný charakter mestskej pešej zóny s ambíciou o nový a moderný architektonický vzhľad s dominantným postavením v centre mesta. Objekt má novú, atraktívnu šedú fasádu so zapustenými lodžiami bielej farby.

Stavebné úpravy rešpektujú existujúce priestorové usporiadanie stavby. Zaujímavým prvkom je netradične riešené núdzové schodisko, vyvedené na vonkajšom plášti budovy.

Ten tvoria sendvičové panely s tepelnou izoláciou Kingspan, so zapustenými lodžiami v jednotlivých bytoch. Obvodový plášť zaručuje úspory energie a ochranu tepla tak, aby bola zabezpečená požadovaná mikroklíma a súčasne minimalizované náklady na vykurovanie.

Diamon Residence - vizualizácia vchodu | DiamonResidence.sk
Diamon Residence - projekt a vizualizácia

Schodiská, výťahy a parkovanie

Objekt má centrálne schodisko, ktoré prechádza od 1. nadzemného poschodia po 11. nadzemné poschodie. Okrem núdzového schodiska má objekt dva výťahy – jeden pre polyfunkčnú časť premávajúci do 3 nadzemného podlažia a druhý privátny určený rezidentom.

Parkovanie je riešené vybudovaním parkoviska pre rezidentov v blízkosti budovy a na existujúcich verejných parkoviskách mesta Považská Bystrica.